ĐĂNG KÍ NHẬN THÔNG TIN

Thong Tin Nha Dat Nha Trang

Dự án đang triển khai

Dự án đang triển khai

Tin Tức Bất Động Sản

[tintuc] Bên bán nhà chịu thuế gì? 
Những đối tượng nào được miễn thuế phí 
Theo quy định, một số loại thuế phí mà bên bán nhà cần nộp bao gồm: thuế thu nhập cá nhân, phí thẩm định hồ sơ. Ngoài hai loại phí trên, luật bất động sản quy định bên bán có thể thỏa thuận với bên mua về các loại chi phí như lệ phí trước bạ, phí công chứng để xác định đối tượng chịu hai loại khoản phí này. 
1. Bên bán nhà chịu thuế gì? 
    Khi ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng nhà đất, bên bán sẽ chịu một số khoản thuế, lệ phí cụ thể bao gồm: 
    1.1. Thuế thu nhập cá nhân: 
        Thuế thu nhập cá nhân là khoản thuế mà người có thu nhập (bên bán) phải trích nộp lại một phần từ nguồn thu nhập của mình vào ngân sách nhà nước. Thuế thu nhập cá nhân mà bạn phải nộp chính là khoản thu nhập từ việc chuyển nhượng quyền sở hữu đất hoặc sử dụng nhà ở. Đối với cá nhân chỉ có 1 nhà ở thì khoản thu nhập cá nhân từ việc chuyển nhượng bất động sản này sẽ được miễn thuế.
 nhatland.info

Người bán nhà cần chịu thuế thu nhập cá nhân


Theo điều 17 Thông tư 92/2015/TT-BTC khi chuyển nhượng bất động sản thì thuế thu nhập cá nhân được tính theo công thức: 
Thuế TNCN phải nộp = Giá chuyển nhượng x thuế 2%.
Giá chuyển nhượng để tính thuế chính là giá mà các bên mua bán đã thỏa thuận và được ghi rõ trong hợp đồng chuyển nhượng. Trường hợp trên hợp đồng không ghi rõ giá trị chuyển nhượng hoặc giá bán thấp hơn giá đất tại bảng giá đất do UBND quy định thì giá chuyển nhượng được lấy chính là giá do UBND cấp tỉnh quy định.
1.2. Lệ phí trước bạ
Trong danh mục bên bán nhà chịu thuế phí gì có thể bao gồm lệ phí trước bạ. Lệ phí này được nộp ngay khi bạn làm hồ sơ
Theo Điều 3 Nghị định 140/2016/NĐ-CP, các tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc nhóm đối tượng chịu lệ phí trước bạ cần phải nộp lệ phí này khi đăng ký quyền sở hữu với cơ quan có thẩm quyền. Như thế có nghĩa là, khi chuyển nhượng đất người mua cần phải đi đăng ký biến động đất đai trong thời gian 30 ngày và người mua phải nộp lệ phí trước bạ. Thế nhưng theo pháp luật thì người bán cũng có thể đưa tiền để người mua tự đi nộp khoản phí này.
Công thức tính mức nộp lệ phí trước bạ: 
Lệ phí trước bạ = 0,5% x diện tích x giá 1m2 theo bảng giá đất.
Trong đó:
Diện tích nhà chịu lệ phí trước bạ tính theo diện tích sàn nhà bao gồm cả công trình phụ thuộc quyền sở hữu hợp pháp của cá nhân đó.
Giá 1m2 đất là giá thực tế xây dựng 1m2 sàn nhà của cấp nhà, hạng nhà do UBND cấp tỉnh quy định.
Tỷ lệ % chất lượng do UBND cấp tỉnh quy định
1.3. Phí thẩm định hồ sơ
Theo điểm i khoản 1 Điều 5 Thông tư 250/2016/TT-BTC phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ được quy định cụ thể:
Phí thẩm định hồ sơ là khoản thu đối với những ai đăng ký, nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có nhu cầu hoặc phải thẩm định lại theo quy định nhằm bù đắp lại các chi phí thẩm định để cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất.
Phí thẩm định hồ sơ chỉ áp dụng đối với các trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành thẩm định để giao đất, cho thuê đất và đối với trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu đất.
Mức thu do HĐND từng tỉnh quy định.
1.4. Phí công chứng
Phí được nộp ngay tại phòng công chứng
Theo Thông tư 257/2016/TT-BTC quy định về mức thu phí, chế độ thu, nộp, quản lý phí công chứng, phí chứng thực, phí thẩm định,...:
Công chứng hợp đồng chuyển nhượng, chia, tách, nhập, đổi, góp vốn bằng quyền sử dụng đất được tính trên giá trị quyền sử dụng đất.
Công chứng hợp đồng chuyển nhượng, cho, tặng, chia, nhập, đổi… bằng quyền sử dụng đất có tài sản gắn với đất như nhà ở, công trình xây dựng: tính trên tổng giá trị quyền sử dụng đất và giá trị tài sản gắn với đất, giá trị nhà ở, công trình đã xây dựng trên đất.


Phí công chứng được nộp theo thỏa thuận giữa hai bên mua và bán
2.Bên mua nhà có cần chịu thuế phí gì không?
Các loại thuế phí theo quy định nhà nước có thể được thỏa thuận do 2 bên mua bán. Các bên nộp hồ sơ khai thuế, phí và hồ sơ sang tên sổ đỏ để đảm bảo việc mua bán, sang nhượng nhà đất hợp pháp luật. 
Thuế thu nhập cá nhân
Phí thẩm định hồ sơ
Bên cạnh bên bán nhà chịu thuế gì thì người mua cũng sẽ chịu các khoản:
Phí công chứng
Lệ phí trước bạ
Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp mua bán nhà đất hiện nay, các khoản thuế phí đều do người bán chịu trả toàn bộ hoặc 1 phần do thỏa thuận giữa người bán và người mua. Điều này cần phải được cả 2 bên làm rõ với nhau, tránh có sự tranh chấp về sau này. Các khoản thuế, phí thực tế không mất quá nhiều so với giá trị bất động sản nên hầu như người bán đều chịu trách nhiệm đóng với cơ quan nhà nước.
3.Đối tượng nào được miễn giảm thuế khi mua bán nhà?
Khi chuyển nhượng (mua bán) nhà đất thì người bán có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân bằng 2% giá trị chuyển nhượng. Tuy nhiên, có 02 trường hợp được miễn thuế khi mua bán nhà đất.
3.1.Mua bán giữa người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng
Theo điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (bao gồm cả nhà ở hình thành trong tương lai, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản) giữa những người sau thì được miễn thuế thu nhập cá nhân. Cụ thể:
- Giữa vợ với chồng;
- Cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ;
- Cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi;
- Cha chồng, mẹ chồng với con dâu;
- Bố vợ, mẹ vợ với con rể;
- Ông nội, bà nội với cháu nội;
- Ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại;
- Anh chị em ruột với nhau.
Ngoài ra, trường hợp bất động sản do vợ hoặc chồng tạo lập trong thời kỳ hôn nhân được xác định là tài sản chung của vợ chồng, khi ly hôn được phân chia theo thỏa thuận hoặc do tòa án phán quyết thì việc phân chia tài sản đó thuộc diện được miễn thuế.
3.2. Người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, một thửa đất
Theo điểm b khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam thì không phải nộp thuế (chỉ đất ở được miễn, các loại đất khác thì vẫn phải nộp thuế)
Trong trường hợp này muốn được miễn thuế thu nhập cá nhân thì phải đáp ứng đủ 03 điều kiện sau:
Điều kiện 1: Chỉ có duy nhất quyền sở hữu một nhà ở hoặc quyền sử dụng một thửa đất ở
Chỉ có duy nhất quyền sở hữu một nhà ở hoặc quyền sử dụng một thửa đất ở (bao gồm cả trường hợp có nhà ở hoặc công trình xây dựng gắn liền với thửa đất đó) tại thời điểm chuyển nhượng, cụ thể:
- Việc xác định quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở căn cứ vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
- Cá nhân có chung quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở còn có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở khác không được miễn thuế.
- Trường hợp vợ chồng có chung quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở và cũng là duy nhất của chung vợ chồng nhưng vợ hoặc chồng còn có nhà ở, đất ở riêng, khi chuyển nhượng nhà ở, đất ở của chung vợ chồng thì vợ hoặc chồng chưa có nhà ở, đất ở riêng được miễn thuế; chồng hoặc vợ có nhà ở, đất ở riêng không được miễn thuế.
Điều kiện 2: Có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tối thiểu 06 tháng
- Có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tính đến thời điểm chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày.
- Thời điểm xác định quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở là ngày cấp giấy chứng nhận.
Lưu ý: Riêng trường hợp được cấp lại, cấp đổi thì thời điểm xác định quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở được tính theo thời điểm cấp Giấy chứng nhận trước khi được cấp lại, cấp đổi.

[/tintuc]

[tintuc]

 Sắp không cần nộp bản sao giấy tờ tùy thân 

khi làm sổ đỏ

Nhiều thay đổi khi làm sổ đỏ có lợi cho người dân: Anh PD

Người dân khi đi làm sổ đỏ không cần nộp bản sao các giấy tờ tuỳ thân như chứng minh thư, căn cước, sổ hộ khẩu mà sử dụng dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đây là điểm mới trong Thông tư 09/2021/TT-BTNMT có hiệu lực thi hành từ 1/9 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Khoản 5 điều 11 Thông tư 09 quy định, khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được vận hành và kết nối với dữ liệu lĩnh vực đất đai sẽ có nhiều điểm thuận lợi hơn với người dân. Theo đó khi người dân nộp hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp sổ đỏ mà có yêu cầu thành phần là: bản sao Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc Giấy chứng minh quân đội hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ khác chứng minh nhân thân, cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ sử dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Do đó, người dân sẽ không bị yêu cầu nộp các giấy tờ này để chứng minh nhân thân.

Theo nhiều luật sư, quy định mới này phù hợp với chủ trương đơn giản hóa thủ tục hành chính, giúp người dân không cần mang theo nhiều loại giấy tờ khi đi làm các thủ tục, thay vào đó sử dụng dữ liệu trong hệ thống Cơ sở dữ liệu điện tử.

Điểm mới về mã vạch của sổ đỏ

Mã vạch được dùng để quản lý, tra cứu thông tin về Sổ đỏ và hồ sơ cấp Sổ đỏ, thể hiện dưới cấu trúc MV = MX.MN.ST. Trong đó, MX là mã đơn vị hành chính cấp xã nơi có thửa đất, được thể hiện theo quyết định của Thủ tướng về danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam; trường hợp cấp Giấy chứng nhận cho khu đất nằm trên nhiều đơn vị hành chính cấp xã thì ghi theo mã của xã có phần diện tích lớn nhất.

Với mã MX, Thông tư 09 đã bổ sung thêm quy định về việc ghi mã này trong trường hợp địa phương không có đơn vị hành chính cấp xã. Cụ thể:

- Trường hợp cấp huyện không có đơn vị hành chính cấp xã thì mã MX được thay thế bằng mã của đơn vị hành chính cấp huyện theo quyết định của Thủ tướng về danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam.

- Trường hợp cấp sổ đỏ thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh thì có thể ghi thêm mã của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vào trước mã của đơn vị hành chính cấp huyện nơi có đất, đối với cấp huyện không có đơn vị hành chính cấp xã.

Việc bổ sung này phù hợp với thực tiễn vì hiện nay nhiều đơn vị hành chính cấp huyện không có đơn vị hành chính cấp xã như Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu) và Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Sửa quy định cấp sổ đỏ khi đăng ký biến động đất đai
Thông tư 09 đã bổ sung thêm 2 trường hợp đăng ký biến động được cấp sổ đỏ là:
- Thửa đất được tách ra để cấp riêng Sổ đỏ đối với trường hợp Sổ đỏ đã được cấp chung cho nhiều thửa. Trước đây, điểm a khoản 2 điều 19 Thông tư 23 chỉ quy định trường hợp là "hợp nhiều thửa đất thành một thửa đất mới; tách một thửa đất thành nhiều thửa đất mới phù hợp với quy định của pháp luật".
- Thay đổi diện tích đất ở trong thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở do xác định lại diện tích đất ở theo quy định. Thông tư cũ trước đây chỉ quy định "thay đổi toàn bộc thông tin thửa đất do đo đạc lập bản đồ địa chính".
Việc bổ sung như trên đã nâng tổng số trường hợp đăng ký biến động đất đai được cấp sổ đỏ mới lên 13 trường hợp như hợp nhiều thửa đất thành một thửa đất mới, tách một thửa đất thành nhiều thửa đất mới phù hợp với quy định của pháp luật...
Cách ghi xác nhận việc tặng cho thửa đất trên sổ đỏ
Thông tư 09 đã làm rõ hơn cách viết xác nhận trên sổ đỏ trong trường hợp tặng cho thửa đất để làm đường giao thông, thủy lợi hoặc công trình công cộng khác. Cụ thể:
- Trường hợp người sử dụng đất tặng cho toàn bộ thửa đất thì sổ đỏ ghi: "Đã tặng cho toàn bộ thửa đất để làm... (đường giao thông hoặc thủy lợi hoặc công trình công cộng khác) theo... (ghi tên và ngày tháng năm ký văn bản về việc tăng cho đất".
- Trường hợp tăng cho một phần diện tích của một hoặc một số thửa đất, tặng cho một thửa đất thì sổ đỏ đã cấp được ghi: "Đã tặng cho... m2" thuộc thửa đất số... tờ bản đồ số...".
Trước đây, khoản 16 điều 18 Thông tư 23 chỉ quy định về hướng dẫn cách ghi thông tin trên sổ đỏ trong trường hợp tự nguyện hiến một phần diện tích của thửa đất trên sổ.
Ngoài những điểm mới như trên, thông tư 09 còn có một nội dung mới hoàn toàn quy định chi tiết về cách ghi khi có thửa đất được tách ra để cấp riêng sổ đỏ. Cụ thể, trong trường hợp trên sổ đỏ đã cấp chung cho nhiều thửa đất, có thửa đất được tách ra để cấp riêng một sổ, thì trên sổ đỏ đã cấp ghi: "Thửa đất... (ghi số thửa, số tờ bản đồ) diện tích... m2 được tách ra để cấp riêng sổ đỏ; theo hồ sơ số... (ghi mã hồ sơ thử tục đăng ký).

[/tintuc]

[giaban] 5.5 tỷ[/giaban]

 [diadiem] Khu đô Thị VNC - Phước Long 2, Tp.Nha Trang[/diadiem]


  [gioithieu]


Sau thành công của hàng loạt các dự án tầm cỡ như: KĐT VCN Phước Hải, KĐT Vĩnh Điềm Trung, khu dân cư Hòn Rớ, khu phố thương mại VCN, công ty Cổ Phần đầu tư VCN đã cho ra mắt và MỞ BÁN Khu đô thị VCN Phước Long 2 dự án nhà ở xã hội, nhà phố liền kề, căn hộ được xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ và hiện đại, nằm ngay trung tâm Nha Trang, giữa các khu phố hiện hữu sầm uất

Tổng diện tích: 10,12ha
Sản Phẩm:         Nhà ở xã hội, liền kề, căn hộ

[/gioithieu]


 [tongquan]
VCN Phước Long 2, dự án khu đô thị cao cấp gồm nhà ở xã hội, nhà phố liền kề, trường học, khu vui chơi, ...

Dự án đã hoàn thiện xây dựng hạ tầng, nằm ngay trên đường số 28 Phước Long Nha Trang. Dự án đang được chủ đầu tư VCN chuẩn bị mở bán với nhiều chính sách hấp hẫn
[/tongquan]

  [vitri]
Dự án VCN Phước Long 2 nằm trên đường số 28 phường Phước Long Nha Trang, con đường sầm uất, giao thông thuận lợi, kết nối dễ dàng với các khu vực trung tâm của phố biển.

ü  Phía Đông Bắc: giáp quy hoạch khu tái định cư Lê Hồng Phong 3
ü  Phía Đông Nam: giáp đường số 28
ü  Phía Tây Bắc: giáp đường số 25
ü  Phía Tây Nam: giáp đường số 1A

[/vitri]


  [tienich]

Dự án VCN Phước Long 2 đã hoàn thành xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, công viên cây xanh, cảnh quan kiến trúc, các dãy nhà phố và các tòa nhà ở xã hội cao tầng hiện đại.


Căn hộ, liền kề tại khu đô thị VCN Phước Long 2 Nha Trang thiết kế độc đáo, hiện đại và tiện nghi bậc nhất, mang đến nhiều lựa chọn cho khách hàng, trong đó: 

ü Nhà phố liền kề 4 tầng: Diện tích 5x20m, 05 PN, 06 WC 

ü Diện tích từ 110m2-150m2 

ü Nhà phố liền kề 3 tầng: Diện tích 5x19,5m, 03 PN, 04 WC 

ü Nhà ở xã hội cao tầng

[/tienich]


  [matbang]
[/matbang]  [thanhtoan]

[/thanhtoan] [canhomau]
[/canhomau]


 [tiendo]
ü Cơ sở hạ tầng hoàn thiện
ü Nhà thô hoàn thiện mặt ngoài
ü Vỉa hè, cảnh quan cây xanh
[/tiendo] 

[tintuc]

Nhà đầu tư đang nghe ngóng,
gom hàng chờ sốt đất trở lại 

Hầu hết các nhà đầu tư chuyên nghiệp đều lạc quan tin tưởng vào cơn sốt đất sẽ bùng trở lại ngay sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát. Động thái này đến từ thông tin tích cực về chương trình tiêm vaccine trong cộng đồng được đẩy mạnh. 


Đánh giá chung về thị trường, hầu hết các chuyên gia nhận định, lĩnh vực bất động sản đang tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là diễn biến khó lường trước tác động của làn sóng Covid-19 mới. Chưa kể trước đó, cơn sốt đất cục bộ diễn ra tại nhiều tỉnh thành với giá đất tăng ảo, lượng giao dịch thật ghi nhận không đáng kể. 

Báo cáo thị trường bất động sản quý I/2021 của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cũng nhận định, thị trường trải qua cơn sốt ảo, giá tăng ở một số khu vực nhưng đáng chú ý là lượng giao dịch thật tại nơi giá tăng quá mạnh so với giá trị thực thấp. 

Cơn sốt đất cục bộ vừa qua đã khiến không ít nhà đầu tư có động thái bình tĩnh, thận trọng hơn khi quyết định bỏ vốn bởi hiện nay, giá đất đang thiết lập một mặt bằng mới cao hơn giá trị thực. 

Song, trái với những lo ngại về diễn biến bất ổn của thị trường bất động sản, nhiều nhà đầu tư vẫn rất lạc quan và dự báo cơn sốt đất sẽ bùng nổ nhanh chóng trở lại, có thể mạnh mẽ hơn so với những lần sôi động đầu năm 2021 và trong năm 2020.

Theo ông N.H, Giám đốc Công ty Bất động sản Long Biên (Hà Nội), nhìn lại 3 đợt bùng phát dịch trước, giá đất đều tăng rất mạnh. Đây là bằng chứng rất thuyết phục rằng, sau khi kiểm soát được dịch thì giá đất sẽ tiếp tục tăng.Hiện tại, chúng ta vẫn đang phòng dịch rất tốt. 

Nhận định về tác động của cơn sốt đất nền vừa qua, ông N.H cho rằng, sốt đất là điều tất yếu trong bối cảnh tình hình kinh tế, tài chính biến động và nỗi lo sợ lạm phát của người dân. 

"Tuy nhiên, có một điều mà chúng ta phải chú ý đó là tốc độ nóng sốt nhanh nhưng thời gian nóng sốt diễn ra rất ngắn. Dấu hiệu này cho thấy sự hiểu biết và cảnh giác của người dân trước tình trạng giá đất tăng. Nhưng chính vì thế mà giá đất lại cũng rất khó để giảm sâu. Và với tâm lý như thế thì khả năng rất cao là hết dịch giá bất động sản lại sẽ tăng mạnh trở lại" – ông N.H nói. 
(Ảnh minh hoạ) 

Lý giải về tâm lý lạc quan của các nhà đầu tư trong thời điểm thị trường bất động sản biến động, PGS. TS. Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế cho rằng, có 2 nguyên nhân khiến giới đầu tư lạc quan. 

Thứ nhất, từ năm 2020 tới nay, cứ ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát, thị trường bất động sản đều bật lên như lò xo nén, diễn ra sôi động. Điển hình nhất là thời điểm đầu năm 2021, đợt dịch lần thứ 3 cơ bản được khoanh vùng thì lập tức sốt đất xuất hiện. Bên cạnh đó, thông tin quy hoạch vùng, tỉnh được công bố cũng là tác nhân tạo ra sức nóng của thị trường bất động sản. Đó là lý do nhà đầu tư tin tưởng vào sự sôi động trở lại của thị trường trong thời gian sắp tới. 

Thứ hai, Việt Nam đang chống dịch rất tốt, đặc biệt là chương trình tiêm vaccine được đẩy mạnh. Đây là thông tin tốt cho thị trường bất động sản khởi sắc vì miễn dịch cộng đồng xuất hiện thì mọi hoạt động sẽ chính thức bước vào giai đoạn bình thường. 

TS. Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cũng dự báo lạc quan rằng, thị trường bất động sản sẽ sôi động mạnh mẽ trở lại ngay lập tức ngay khi dịch bệnh được kiểm soát. 

Với sự lạc quan cộng hưởng cùng nhiều thông tin tích cực trên thị trường, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh nhận định, các nhà đầu tư sẽ có động thái chuẩn bị cho đợt sôi động sắp tới của thị trường. 

Ở góc độ đơn vị trực tiếp tham gia vào thị trường, ông N.H cho biết, tâm lý chung của các nhà đầu tư hiện nay đang nghe ngóng tình hình và có thể chia tệp này làm 2 nhóm. Nhóm thứ nhất là nhóm đã mua đất trong đợt sốt vừa rồi. Nếu không áp lực về tài chính, họ vẫn tin tưởng rằng thị trường sẽ tiếp tục tăng và họ rất là tự tin về điều này. 

Nhóm thứ hai là nhóm đã bỏ qua cơ hội mua đất trong giai đoạn sốt vừa rồi thì bây giờ đang tìm hiểu và đang trong quá trình gom những lô hàng giảm giá do những nhà đầu tư đã mua và vay ngân hàng, không chịu được áp lực tài chính. Và để mua được những lô hàng như thế, đa phần họ thông qua những công ty môi giới uy tín để tìm hiểu về thị trường trước và trong khi sốt để có thể ra quyết định được chính xác mang lại lợi nhuận cao nhất. 

Ông N.H tiết lộ thêm, nhiều nhà đầu tư đang tích cực tìm kiếm sản phẩm đẹp thực tế đang diễn ra trong thời điểm dịch bệnh tại Hà Nội và các tỉnh tiềm năng như Hưng Yên, Hải Dương, Quảng Ninh… Tuy nhiên, các nhà đầu tư đều cân nhắc và tính toán cẩn trọng trong quyết định xuống tiền vào sản phẩm bất động sản. 
Nguyễn Minh 
Theo Nhịp sống kinh tế 
Theo Nhịp sống kinh tế Copy link
[/tintuc]

[tintuc]

Để đẩy nhanh tiến độ các dự án thứ cấp: 
Cần gỡ khó cho nhà đầu tư 

Thời gian qua, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương có những giải pháp phát triển công nghiệp, tạo điều kiện cho các cụm công nghiệp (CCN) mới thành lập đi vào hoạt động. Tuy nhiên, do nhiều vướng mắc, tiến độ thực hiện các dự án thứ cấp vẫn chưa như kỳ vọng. 

Các dự án bắt đầu triển khai 

Trong các CCN mới đầu tư hạ tầng, CCN Diên Phú -VCN (huyện Diên Khánh) có dự án đầu tư thứ cấp đi vào hoạt động sớm nhất. Ngay sau khi hoàn tất đầu tư hạ tầng giai đoạn 1 (9,8ha), dự án Nhà máy sản xuất tấm tường Acotec - VCN đã được triển khai xây dựng và đi vào hoạt động. Các dự án thứ cấp đã đăng ký đầu tư khác cũng tiếp tục triển khai. Tại các CCN Trảng É (TP. Nha Trang và huyện Cam Lâm) với tổng diện tích 152,3ha, hiện đã thực hiện xong xây dựng hạ tầng CCN Trảng É 1 
với diện tích 35,2ha; các dự án thứ cấp đang được gấp rút xây dựng. 

Trong số 8 nhà đầu tư với tổng trị giá hơn 920 tỷ đồng, có 3 chủ đầu tư tiến hành xây dựng nhà máy sản xuất. Trong đó, quan trọng nhất là dự án di dời Nhà máy Thuốc lá Khatoco. Dự án này đã hoàn thành xây dựng cơ bản 1 xưởng sản xuất, 2 kho nguyên liệu, 1 kho vật tư cùng các hạng mục phụ trợ như đài nước, bể nước ngầm, trạm điện, nhà vệ sinh công cộng, nhà bảo vệ, cổng tường rào. Các hạng mục nhà văn phòng, nhà ăn, xưởng sản xuất 3, kho nguyên liệu 3, đường giao thông, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ tiếp tục được hoàn thiện. Đối với xưởng sản xuất đã xây dựng xong, chủ đầu tư đang tiến hành lắp đặt dây chuyền thiết bị sản xuất sợi thuốc lá. Dự kiến đầu tháng 9-2021 sẽ nghiệm thu và chạy thử nghiệm; đến hết tháng 12-2022 sẽ hoàn thành di dời toàn bộ Nhà máy Thuốc lá Khatoco vào CCN Trảng É 1. Dây chuyền sản xuất tại Nhà máy sản xuất tấm tường Acotec - VCN. Ông Phan Hoài Phương - Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và kinh doanh bất động sản Khatoco (chủ đầu tư CCN Trảng É) cho biết, các ngành nghề thu hút đầu tư vào CCN Trảng É gồm sản xuất thuốc lá, chế biến thực phẩm, dệt, may, in, bao bì, thủ công mỹ nghệ, cơ khí, kho hàng và ngành nghề khác thuộc các ngành công nghiệp sạch, không gây ô nhiễm, độc hại với môi trường… Việc các dự án thứ cấp sớm đi vào hoạt động sẽ tạo thêm nguồn thu cho ngân sách, giải quyết việc làm cho người lao động của TP. Nha Trang và huyện Cam Lâm. Đặc biệt, CCN sẽ là nơi đón đầu làn sóng đầu tư mới sau khi dịch Covid-19 được khống chế. 

Vẫn còn vướng mắc

Theo chủ trương của tỉnh, công nghiệp sẽ được ưu tiên hàng đầu nhằm cân đối cơ cấu kinh tế và tăng thêm nguồn thu. Chính vì vậy, việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án thứ cấp rất cần thiết. Tuy nhiên, bên cạnh những việc đã làm được, vẫn còn nhiều vướng mắc dẫn tới tiến độ triển khai chưa đạt được như kỳ vọng. 

Cụ thể, tại CCN Trảng É, công tác bồi thường giải tỏa CCN Trảng É 2 (giai đoạn 1) đang gặp nhiều khó khăn nên không thể triển khai hạ tầng đồng bộ. Ngoài ra, một số nhà đầu tư đã đăng ký vào CCN nhưng bị chậm cấp quyết định chủ trương đầu tư; công tác điều chỉnh quy hoạch của CCN chưa thực hiện xong. Điều này ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch của các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, CCN Trảng É 1 có vị trí tiếp giáp với đường Trảng É (đoạn từ Quốc lộ 1 đến giáp ranh xã Phước Đồng, TP. Nha Trang); mặc dù tuyến đường này đã có giá đất, được quy định tại bảng giá đất của tỉnh, song hiện nay vẫn chưa có quy định về giá đất cho các tuyến đường trong CCN. Vì vậy, khi thực hiện thủ tục để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các nhà đầu tư thứ cấp, cơ quan thuế không thực hiện được vì chưa đủ cơ sở để xác định nghĩa vụ tài chính. Điều này gây nhiều khó khăn cho các nhà đầu tư thứ cấp khi có nhu cầu vay vốn… 

Đối với CCN Sông Cầu, tuy đã hoàn thành hạ tầng và đưa vào sử dụng từ tháng 10-2020 nhưng đến nay, các vấn đề về cấp phép xây dựng hạ tầng thứ cấp vẫn chưa được giải quyết. Tổng diện tích đất được các nhà đầu tư thứ cấp đăng ký thuê khoảng 20ha (đạt 73%) nhưng vẫn phải chờ, chưa thể nhận đất. Ông Nguyễn Anh Hùng - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa (chủ đầu tư CCN Sông Cầu) cho biết, quá trình làm hồ sơ để được cấp phép xây dựng mất rất nhiều thời gian, phải điều chỉnh nhiều lần. Nhiều nhà đầu tư thứ cấp đã có kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất nhưng vẫn phải đợi. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến kế hoạch kinh doanh của cả chủ đầu tư lẫn nhà đầu tư thứ cấp. 

Ông Trần Văn Ngoạn - Phó Giám đốc Sở Công Thương cho rằng, những khó khăn vướng mắc của các CCN đã được UBND tỉnh và các sở, ngành tiến hành họp nhiều lần, đến nay cơ bản được giải quyết một phần. Để tháo gỡ những khó khăn còn lại, Sở Công Thương đề nghị UBND tỉnh sớm chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ các dự án thứ cấp, sớm hoàn thành hạ tầng để đi vào sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh. 
Đình Lâm
Theo Báo Khánh Hoà - link gốc
[/tintuc]

[giaban] 2,2 triệu/m2[/giaban]

 [diadiem] Ninh Thọ, Khánh Hòa[/diadiem]

CHUYỂN NHƯỢNG 3 LÔ MẶT TIỀN HL62 THỔ
GIÁ 2,2TR /M2 

[gioithieu]
THÍCH HỢP CHO ĐẦU TƯ, KHO XƯỞNG, NHÀ TRỌ, QUÁN XÁ, KHÁCH SẠN. 

[/gioithieu]

[tongquan]
 * Vị trí vàng, khu kinh doanh tiềm năng Cụm Công Nghiệp Nằm ngay mặt tiền đường HL62 kết nối Tỉnh Lộ 2 đường Quốc Lộ 27 Kết Nối 2 Tp. Nha Trang <=> Tp. Đà Lạt. 
✅ Đường nhựa rộng 26m. 
✅ Sát kế bên UBND Sông Cầu. 
✅ Sát bên trung tâm y tế . 
✅ Ngay trường học. 
✅ Di chuyển 1p đến chợ . 
✅ Các cơ quan ban ngành và cụm dân cư hiện hữu. 
✅ Kề bên dự án 185ha đã được phê duyệt và triển khai giai đoạn 1.

[/tongquan] [vitri]
[/vitri]
  [tienich]
CẠNH TRẠM Y TẾ 


CHỢ SÔNG CẦU


TRƯỜNG HỌC 


TRUNG TÂM Y TẾ


CÁC CƠ QUAN BAN NGÀNH 


 BƯU ĐIỆN  UỶ BAN NHÂN DÂN SÔNG CẦU 

[/tienich] [thanhtoan]
📌 Lô 1: 686,6m2 ngang 11.4 giá bán 1 tỷ 510 triệu. 
📌 Lô 2: 695,4m2 ngang 11.4 giá bán 1 tỷ 529 triệu. 
📌 Lô 3: 713m2 ngang 11.4 giá bán 1 tỷ 568 triệu 

[/thanhtoan] [matbang]
CƠ SỞ HẠ TẦNG HOÀN THIỆN 
 


[/matbang] [canhomau]


 Sổ tổng 

 Trích lục 


[/canhomau] [tiendo]
+ Tiềm Năng tăng giá : 
- Cụm Công Nghiệp Sông Cầu do Công Ty Yến sào làm Chủ đầu tư , rộng 40ha hoàn thiện hạ tầng 100% ( đã phê duyệt 9 nhà đầu tư thứ cấp dc phép xây dựng , các ngàng hàng như được thiết kế dành riêng cho các ngành công nghiệp như: chế biến nông - lâm sản, may mặc, sản xuất gỗ mỹ nghệ xuất khẩu, công nghiệp cơ khí chế tạo, sửa chữa máy móc, cơ khí xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng... chiếm tỷ lệ 73% ) CDT đang xin giấy phép mở rộng thêm 30ha phía Đông của CCN .... dự kiến cuối năm 2021 đưa vào hoạt động . 

--------------------------------- 

“Những người giàu có họ không làm việc vào thời gian nghỉ ngơi, họ để cho chính những bất động sản làm việc và làm họ thêm giàu có” 

Vị trí khu đất link theo GOOGLE MAP 

Chi tiết liên hệ 0912 275 570 Minh Nhật 

MIỄN PHÍ TƯ VẤN TRỰC TIẾP - THAM QUAN VÀ CẢM NHẬN THỰC TẾ
[/tiendo]

[tintuc]

Chuyên gia dự báo BĐS công nghiệp tiếp tục "nóng" do nhu cầu cao 


Đó là một trong những nhận định của bà Trang Bùi, Giám đốc Cấp cao Thị trường Việt Nam, JLL về diễn tiến của thị trường bất động sản công nghiệp. Cũng theo bà Trang Bùi, bất động sản công nghiệp tiếp tục là phân khúc hấp dẫn nhờ sở hữu nhiều lợi thế, bất chấp tác động của Covid-19. 

Trái với những lo ngại về kịch bản có thể diễn biến theo chiều hướng xấu khi một số khu công nghiệp tại Bắc Giang, Bắc Ninh trở thành ổ dịch phức tạp, báo cáo từ tổ chức nghiên cứu phân khúc bất động sản công nghiệp đều ghi nhận chỉ số tích cực về kết quả hoạt động. 

Báo cáo của Bộ Xây dựng mới đây ghi nhận, tỷ lệ lấp đầy trung bình tại các khu công nghiệp năm tỉnh công nghiệp chính tại miền Bắc và miền Nam ổn định đạt khoảng 85-90%. 

Đáng chú ý, mức giá chào thuê đất công nghiệp trung bình theo khu vực ổn định. Tại miền Bắc giá chào thuê đất công nghiệp trung bình khoảng 1,8 triệu/m2/chu kỳ thuê. Trong khi đó, giá chào thuê đất công nghiệp đạt trung bình khoảng 768 nghìn/m2/chu kỳ thuê. Con số này tại miền Nam dao động 1,7 triệu/m2/chu kỳ thuê. 

Mức giá thuê đất công nghiệp được đánh giá là tăng ổn định, phù hợp với chất lượng kho bãi được cải thiện và nhu cầu về nhà xưởng gia tăng trong thời gian gần đây. 
Một kho bãi đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện, chuẩn bị đón nhu cầu thuê kho xưởng từ doanh nghiệp sản xuất.

Báo cáo thị trường bất động sản công nghiệp mới nhất của Savills cũng ghi nhận tỷ lệ lấp đầy ở khu vực kinh tế trọng điểm phía Bắc tăng so với cùng kì, tỷ lệ lấp đầy cụ thể: tại Hà Nội lên đến 90%, Bắc Ninh lên đến 95%, Hưng Yên là 89% và Hải Phòng là 73%. Trong khi đó, khu vực phía nam ghi nhận tỷ lệ lấp đầy tại TP.HCM là 88%, Bình Dương là 99%, Đồng Nai là 94%, Long An là 84%, Bà Rịa – Vũng Tàu là 79%. Cũng theo các chuyên gia, sự bùng phát lần thứ 4 của dịch Covid-19 sẽ không làm thay đổi sức nóng của bất động sản công nghiệp. Theo Savills Việt Nam, bất động sản công nghiệp vẫn đang trên đà tăng trưởng và được săn đón bởi các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Bà Trang Bùi, Giám đốc Cấp cao Thị trường Việt Nam, JLL nhận định, lựa chọn Việt Nam là điểm đến của các doanh nghiệp nước ngoài sẽ không thay đổi bởi quyết định di dời nhà máy, chuỗi cung ứng đều được được tính toán kỹ lưỡng. Vị lãnh đạo JLL chỉ ra rằng, nhà đầu tư phải khảo sát nhiều khu công nghiệp, trên các địa bàn khác nhau cũng như đánh giá dịch vụ logistics tại tỉnh, thành phố, chuỗi cung ứng đi kèm. Mặt khác, dịch bệnh không chỉ tác động đến một khu vực mà còn ảnh hưởng đến cả nước. Trong khi đó, Việt Nam vẫn được đánh giá là một trong những nước kiểm soát dịch tốt.

Dự báo về kịch bản của phân khúc bất động sản công nghiệp trong những tháng cuối năm 2021, nhiều chuyên gia cho rằng, đây vẫn sẽ là phân khúc có sức đề kháng tốt đối với dịch bệnh.

Báo cáo của Savills Việt Nam dẫn đánh giá từ ấn phẩm Focus Economics, bất động sản công nghiệp đang được hưởng lợi từ bức tranh kinh tế chung như tăng trưởng bình quân của nền kinh tế tốt, môi trường chính trị ổn định, chi phí lao động thấp, lực lượng lao động tương đối có tay nghề cao. Đặc biệt, Việt Nam đã rất thành công trong thu hút vốn FDI. Bên cạnh đó, Việt Nam là điểm hấp dẫn mà các công ty muốn chuyển khỏi Trung Quốc do cuộc thương chiến Mỹ - Trung.

"Bất động sản công nghiệp sẽ tiếp tục là ‘đứa con cưng’ của ngành bất động sản nói chung, với nhu cầu cao và hoạt động thị trường vốn gia tăng", ông Troy Griffiths - Phó Tổng giám đốc Savills Việt Nam nhấn mạnh. Trong khi đó, bà Trang Bùi cũng chỉ ra các yếu tố khiến bất động sản công nghiệp Việt Nam tiếp tục tăng trưởng tốt. Đầu tiên là vị trí địa lý của Việt Nam nằm sát ngay với Trung Quốc. Các tập đoàn nước ngoài có thể dịch chuyển nhà máy, chuỗi cung ứng sang Việt Nam nhờ khoảng cách hợp lý.

Mặt khác, dù Trung Quốc là cái nôi sản xuất của thế giới nhưng theo bà Trang Bùi, các tập đoàn nước ngoài muốn phân bổ rủi ro bằng việc đặt trụ sở sản xuất tại nhiều nước, giảm nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng. Ví như, việc đặt trụ sở tại Trung Quốc có thể bị đóng băng do Covid-19, doanh nghiệp vẫn còn nhà máy sản xuất tại Việt Nam tiếp tục hoạt động.

Vị chuyên gia đến JLL cho rằng, các tập đoàn nước ngoài đều có nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất, trong khi đó, chi phí cho thuê kho bãi, chi phí nhân công tại Trung Quốc cao, làm giảm khả năng cạnh tranh hàng hoá. Ngược lại, Việt Nam đang có chi phí cho thuê kho bãi hợp lý, chi phí nhân công rẻ, đặc biệt, thuế suất hàng hoá từ Việt Nam sang Mỹ thấp hơn so với từ Trung Quốc sang Mỹ.

Trước câu hỏi đặt ra lo ngại rằng, làn sóng dịch chuyển nhà máy từ Trung Quốc sang Việt Nam thực tế không diễn ra ồ ạt như nhiều chuyên gia dự đoán, bà Trang Bùi nhấn mạnh, Trung Quốc là nôi sản xuất công nghiệp lớn nhất thế giới. Thế nên, chỉ cần 5% nhà máy, chuỗi cung ứng từ Trung Quốc dịch chuyển sang Việt Nam cũng đã đủ lấp đầy kho bãi.

Nhờ những lợi thế vàng mà hầu hết chuyên gia đều khẳng định kịch bản của thị trường bất động sản công nghiệp sẽ không chịu tác động trước làn sóng Covid-19 tái bùng phát. Trong thời gian tới, khi Việt Nam đẩy mạnh chương trình tiêm vaccine cộng đồng, miễn dịch cộng đồng được hình thanh, bất động sản công nghiệp sẽ như lò xo bật tăng, tiếp tục trở thành kênh đầu tư dẫn dắt thị trường. 
Hải Nam 
Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị 
Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị Copy link

[/tintuc]

[tintuc] 

Chuyên gia dự báo bất ngờ về thị trường bất động sản 6 tháng cuối năm 


 “Đất nền vẫn tiếp tục là kênh đầu tư được nhiều người chọn lựa. Nguồn cung mới có thể sẽ tăng so với quý trước và tập trung chủ yếu ở thị trường các các tỉnh giáp ranh Tp.HCM và sẽ không có nhiều biến động gồm cả về mặt bằng giá…” 

Đó là nhận định của ông David Jackson, Tổng giám đốc Colliers Việt Nam trong chia sẻ mới đây.  

Covid -19 khiến lực cầu chậm…  Khi được hỏi, dịch Covid-19 lần 4 tác động như thế nào đến thị trường BĐS nói chung, Tp.HCM nói riêng?, vị chuyên gia này nhấn mạnh, đại dịch Covid-19 lần này có những tác động sâu sắc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường BĐS. Bị tác động nghiêm trọng nhất vẫn là phân khúc BĐS nghỉ dưỡng. 

Về nền tảng kinh tế, do sự bùng phát của đợt dịch Covid-19 thứ tư, tốc độ tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2021 ở vào khoảng 5,8% - thấp hơn 1,39 điểm phần trăm so với mục tiêu tăng trưởng 6 tháng theo kịch bản cập nhật tại quý 1/2021 (Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Sự ổn định kinh tế vĩ mô và tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm 2021 sẽ phụ thuộc nhiều vào việc kiểm soát thành công dịch Covid- 19. Vì vậy còn khá sớm để đưa ra dự báo cho tình hình thị trường bất động sản những tháng cuối năm 2021.Về lực cầu mua, các hoạt động kinh doanh bất động sản trong tháng 5/2021 giảm so với các tháng quý 1/2021 trong khi chỉ số VN-Index tiếp tục thiết lập đỉnh mới ở mức 1.328,05 điểm vào ngày 31/5/2021, tuy nhiên lại là nhóm rủi ro cao. Theo đó, ông David cho rằng, xu hướng các nhà đầu tư dịch chuyển dòng tiền vào lĩnh vực bất động sản ngày càng nhiều vì đây là kênh đầu tư được cho là an toàn và giá nhà đất lại có xu hướng tăng theo thời gian. Trong khi đó, các kênh đầu tư khác như chứng khoán, vàng không ổn định, khó nắm bắt, nhất là với nhóm nhà đầu tư F0. Đồng thời, lãi suất tiền gửi tiết kiệm vẫn với mức lãi suất thấp dưới 6.5%/năm, mức được cho là khá khó khăn để hấp dẫn nguồn tiền tích lũy của người dân.

Ngoài ra, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, các doanh nghiệp BĐS đẩy mạnh bán hàng thông qua các kênh trực tuyến và cho thấy vẫn có nhu cầu mua nhà ở vẫn có, đặc biệt là đối với thanh phố có tốc độ đô thị hóa nhanh như Tp. HCM.

Về nguồn cung: Theo báo cáo của Colliers Việt Nam, khả năng cao là trong 6 tháng cuối năm tại Tp.HCM, nguồn cung căn hộ BĐS tại Tp.HCM có khả năng tăng, dự kiến đến khoảng tháng 9 năm nay sẽ đạt khoảng 15.000 căn. …Nhưng giá khó giảm.

Chia sẻ về tình hình các phân khúc BĐS, ông David Jackson đã chỉ ra một số tín hiệu ở một số phân khúc mặc dù chịu tác động của dịch Covid-19.

Về một số phân khúc Đất nền: Đây vẫn là phân khúc khá sôi động. Khi mà quỹ đất "sạch" tại Tp.HCM ngày càng khan hiếm, đất nền vùng ven (Tp.Thủ Đức, Hóc Môn, Bình Chánh) tiếp tục giữ vị thế chủ lực sau khi thiết lập mặt bằng giá mới từ đợt "sốt" đất vừa qua.

Phân khúc chung cư: Phân khúc căn hộ hạng sang tại TP.HCM đã xác lập mặt bằng giá mới trong tháng 5/2021 với việc một dự án tại quận 1 được chào bán ra thị trường có mức giá dao động từ 10.000 – 18.000usd/m2. Nguồn cung có thể sẽ tăng mạnh nhưng sức cầu tại Tp.HCM cũng có thể tăng lên tương ứng.

Theo vị chuyên gia này, giá nhà ở phân khúc bình dân và trung cấp có khả năng sẽ không tăng trong quý 3/2021 vì lực cầu giai đoạn này vẫn yếu bởi ảnh hưởng của dịch bệnh. Thêm vào đó, lượng hàng tồn kho cũng không nhiều.
Ngoài ảnh hưởng của dịch Covid-19, giá bất động sản còn chịu tác động bởi sự gia tăng chi phí đầu vào. "Giá vật liệu xây dựng chẳng hạn như thép hiện có xu hướng tăng cao. Theo đó, trong ngắn hạn thì giá bất động sản giảm là khả năng khó xảy ra", ông David Jackson nhấn mạnh.

Các tín hiệu đáng trông đợi nhất là phản ứng chống dịch quyết liệt và triển khai tiêm vắc-xin trên diện rộng. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự báo triển vọng tăng trưởng những tháng cuối năm, động lực tăng trưởng kinh tế năm 2021 đến từ khu vực công nghiệp - xây dựng và khu vực dịch vụ, đặc biệt là ngành công nghiệp chế biến chế tạo, gia tăng đầu tư và mở rộng hoạt động thương mại. Bất động sản công nghiệp vẫn là phân khúc sôi động khi nguồn cung đất khu công nghiệp không còn nhiều.

Đồng thời, đất nền vẫn tiếp tục là kênh đầu tư được nhiều người chọn lựa. Nguồn cung mới có thể sẽ tăng so với quý trước và tập trung chủ yếu ở thị trường các các tỉnh giáp ranh Tp.HCM và sẽ không có nhiều biến động gồm cả về mặt bằng giá.

Ngân hàng nhà nước có khả năng vẫn kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản nhằm tránh việc sử dụng nguồn vốn cho vay sản xuất, tiêu dùng chảy vào đầu tư, kinh doanh bất động sản.
Hạ Vy 
Theo Trí thức trẻ 
Theo Trí thức trẻ Copy link
[/tintuc]

Tư vấn khách hàng
Phòng Kinh Doanh
0912 275 570
Chăm sóc khách hàng
0909 220 236

0912 275 570